Usługi

Planowanie i projektowanie sieci

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej, specjaliści firmy Sirtel, w bliskiej współpracy z personelem technicznym Klienta, są zaangażowani w wyszukiwanie i wybór najdogodniejszych lokalizacji, przeznaczonych do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, pod kątem pokrycia sieci radiowej, kosztów inwestycji, czasu uzyskania koniecznych pozwoleń, aktualnie dostępnej infrastruktury technicznej oraz innych czynników mających wpływ na poprawne funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej. Celem tych działań jest zaprojektowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób idealnie spełniający wymagania klienta.

czytaj więcej

Pozyskiwanie lokalizacji i zezwoleń

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej, firma Sirtel aktywnie wspomaga proces pozyskania lokalizacji przeznaczonych od budowy infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez pomoc w negocjacjach wynajmu, oraz w terminowym uzyskaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów związanych z lokalizacją.

czytaj więcej

Roboty budowlano-montażowe

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej, firma Sirtel zarządza wszystkimi etapami prac wynikających z procesu budowy sieci telekomunikacyjnej. Firma Sirtel, dzięki realizacji wielu projektów “pod klucz” wypracowała bardzo dobre i długoterminowe relacje ze starannie wybranymi wykonawcami usług.

czytaj więcej

Dostawa sprzętu i materiałów

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej firma Sirtel zabezpiecza i koordynuje wszystkie elementy procesu logistycznego, czyli dostawy, magazynowanie, transport na lokalizacje. Firma Sirtel posiada polisę ubezpieczeniową pokrywającą wszelkie ewentualne uszkodzenia wynikające z tych działań. Warto nadmienić, że w dziesięcioletniej praktyce nigdy nie zdarzyły się wypadki uszkodzenia sprzętu nam powierzonego.

czytaj więcej

Instalacja sprzętu i jego uruchomienie

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej przeprowadzamy instalacje sprzętu telekomunikacyjnego w przygotowanych lokalizacjach. Prace te wykonują doświadczeni i przeszkoleni inżynierowie i technicy firmy Sirtel.

czytaj więcej

Usługi poinstalacyjne

W swojej ofercie firma Sirtel, jako naturalne rozszerzenie usług związanych z budowa sieci telekomunikacyjnych, posiada szeroką gamę usług poinstalacyjnych. Tego typu usługi, związane bezpośrednio z rozbudową istniejących sieci, obejmują: instalację dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych, wszelkie prace konfiguracyjne oraz szeregi innych działań mających na celu rozwój sieci telekomunikacyjnych.

czytaj więcej