Roboty budowlano-montażowe

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej, firma Sirtel zarządza pracami wynikającymi z procesu budowy sieci telekomunikacyjnej. Firma Sirtel, dzięki realizacji wielu projektów “pod klucz” wypracowała bardzo dobre i długoterminowe relacje ze starannie wybranymi wykonawcami usług budowlano-montażowych.