Nasze Projekty

Budowa pod klucz stacji bazowej


  • Koszarawa

  • Budynek

Planowanie i projektowanie sieci
30%
Pozyskiwanie zezwoleń
40%
Roboty budowlano-montażowe
75%
Instalacja sprzętu i jego uruchomienie
100%