Nasze Projekty

Budowa drogi dojazdowej do stacji bazowej


  • Inne

Planowanie i projektowanie sieci
30%
Pozyskiwanie zezwoleń
40%
Roboty budowlano-montażowe
75%
Instalacja sprzętu i jego uruchomienie
100%