Nasze realizacje

Project Image Project Image Project Image

Instalacja testowych stacji bazowych systemu 5G

Project Image Project Image Project Image Project Image

Budowa pod klucz kontenerowego centrum danych

Project Image Project Image Project Image Project Image Project Image Project Image

Budowa systemu zasilania stacji bazowej opartego na fotowoltaice

Project Image Project Image Project Image Project Image Project Image Project Image Project Image Project Image

Budowa pod klucz stacji bazowej

Project Image Project Image Project Image Project Image

Budowa drogi dojazdowej do stacji bazowej