Pozyskiwanie lokalizacji i zezwoleń

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej, firma Sirtel aktywnie wspomaga proces pozyskania lokalizacji przeznaczonych do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez pomoc w negocjacjach umów wynajmu, oraz w terminowym uzyskaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów związanych z lokalizacją.