O nas

Historia firmy

0000

Jakość zawsze była priorytetem dla kierownictwa firmy Sirtel. W roku 2003, kierując się wymaganiami standardów międzynarodowych, Sirtel zapoczątkował proces wprowadzania Systemu Zarządzania Jakością, współfinansowany z funduszy Wspólnoty Europejskiej. W roku 2004 Sirtel uzyskał certyfikat ISO 9001-2000.

 • 1996 - Założenie firmy

  Sirtel Sp. z o.o. została założona w kwietniu 1996 pod nazwą Sirti Polska Sp. z o.o. jako spółka wchodząca w skład Grupy SIRTI, lidera na międzynarodowym rynku w dziedzinie projektowania i budowy sieci i systemów telekomunikacyjnych

 • 1997 - Wykonanie pierwszego zadania inwestycyjnego

  Pierwszym zadaniem inwestycyjnym była realizacja kontraktu na budowę i dostawę materiałów dla sieci światłowodowej w Centralnej i Południowej Polsce o łącznej długości ok. 1500 km. Inwestycja na tak szeroką skalę, finansowana ze środków Banku Światowego, wiązała się ze wszystkimi aspektami robót inżynieryjnych, instalacyjnych i uruchomieniowych

 • 1998 - Pierwszy kontrakt na świadczenie usług dla operatora sieci komórkowej.

  Podpisanie umowy na realizację budowy sieci 2G w zakresie instalacji systemów antenowych i instalację BTS-ów

 • 2000 - Zakończenie zadania: budowa sieci magistralnej i dostępowej

  Zadanie realizowane w latach 1997 -2000 polegało na zaprojektowaniu i budowie sieci stałej miedzianej i światłowodowej o łącznej długości ponad 600 km oraz sieci radiodostępowej dla ponad 2000 klientów indywidualnych i instytucjonalnych

 • 2001 - Podpisanie kontraktu na świadczenie usług utrzymaniowych

  Podpisanie umowy na realizację zadania utrzymania obiektów sieciowych w zakresie: przeglądów, konserwacji stacji bazowych, usuwania usterek (serwis 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) oraz utrzymania infrastruktury budowlanej

 • 2002 - Zmiana struktury własnościowej

  Zmiana właścicieli spółki, zmiana nazwy spółki na używaną do dziś - Sirtel Sp. z o.o.

 • 2005 - Inwestycje zagraniczne

  Podpisanie kontraktu zagranicznego, realizacja zadania: swap ponad 1000 stacji bazowych w Irlandii

 • 2007 - Podpisanie umowy ze światowym liderem w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych

  Budowa pierwszej sieci 3G w Polsce w oparciu o technologię WCDMA

 • 2012 - Dalszy rozwój firmy i jej kompetencji

  Budowa sieci DWDM, IPDSLAM, CET, CWDM dla ogólnopolskich operatorów telekomunikacyjnych

 • 2013 - Kolejny kontrakt w rękach

  Konsolidacja sieci dwóch operatorów w dwóch regionach Polski

 • 2014 - Pierwsze sieci LTE w Polsce

  Rozbudowa istniejących sieci o warstwę LTE

 • 2015 - kolejne inwestycje zagraniczne

  Realizacja projektów swap i rozbudowy o warstwę LTE w Danii i Słowenii.

 • 2019+ - Sirtel jest rozpoznawalna marką na polskim rynku telekomunikacyjnym.

  Zdolność spółki do świadczenia najwyższej jakości usług pozwala na szeroką współpracę ze wszystkimi operatorami i dostawcami sprzętu telekomunikacyjnego

Kim jesteśmy

Firma Sirtel działa na polskim rynku telekomunikacyjnym od 1996 roku. Główną działalnością firmy są usługi związane z instalacją sprzętu telekomunikacyjnego zarówno w telekomunikacji przewodowej jak i bezprzewodowej. Oferujemy szeroki wachlarz usług od wyszukiwania lokalizacji pod inwestycje, poprzez projektowanie, zarządzanie projektem do instalacji i uruchomienia sprzętu telekomunikacyjnego. Oferujemy również realizację projektów „pod klucz”

Sirtel zajmuje się także utrzymaniem obiektów sieciowych, przeglądami, konserwacją stacji bazowych, usuwanie usterek, oraz utrzymaniem infrastruktury budowlanej, oferując swój serwis 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Celem przeglądów infrastruktury, jest utrzymanie sieci w stanie zapewniającym minimalną usterkowość oraz zapewniającym ciągłe działanie. Milo nam poinformować, że w 98,5 % przypadków czas usunięcia awarii był krótszy od 3 godzin.

Wiedza i kompetencja techniczna w połączeniu z nagromadzonym doświadczeniem pozwalają firmie Sirtel reagować na potrzeby Klientów poprzez oferowanie odpowiednich rozwiązań, przy czym firma zawsze koncentruje się na zapewnieniu Klientom satysfakcji i efektywności kosztowej, a także na realizacji zobowiązań w zaplanowanym czasie.

Jakość zawsze była priorytetem dla kierownictwa firmy Sirtel. W roku 2003, kierując się wymaganiami standardów międzynarodowych, Sirtel zapoczątkował proces wprowadzania Systemu Zarządzania Jakością, współfinansowany z funduszy Wspólnoty Europejskiej. W roku 2004 Sirtel uzyskał certyfikat ISO 9001-2000.