Instalacja sprzętu i jego uruchomienie

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej przeprowadzamy instalacje sprzętu telekomunikacyjnego. Prace te wykonują doświadczeni i przeszkoleni inżynierowie i technicy firmy Sirtel.

Warto nadmienić, że personel firmy Sirtel jest przeszkolony z obsługi sprzętu wszystkich większych dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej.