Dostawa sprzętu i materiałów

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej firma Sirtel zabezpiecza i koordynuje wszystkie elementy procesu logistycznego, dostawy, magazynowanie, transport. Firma Sirtel posiada własną flotę transportową oraz polisę ubezpieczeniową pokrywającą wszelkie ewentualne uszkodzenia wynikające z powyższych zadań. Warto nadmienić, że w dziesięcioletniej ponad dwudziestoletniej praktyce nie zdarzyły się wypadki uszkodzenia sprzętu nam powierzonego.