Doradztwo techniczne

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej, specjaliści firmy Sirtel, w bliskiej współpracy z personelem technicznym Klienta, są zaangażowani w wyszukiwanie i wybór najdogodniejszych lokalizacji, przeznaczonych do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, pod kątem pokrycia sieci radiowej, kosztów inwestycji, czasu uzyskania koniecznych pozwoleń, aktualnie dostępnej infrastruktury technicznej oraz innych czynników mających wpływ na poprawne funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej. Celem tych działań jest zaprojektowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób idealnie spełniający wymagania klienta.