Sirtel Logo

Profesjonalizm w telekomunikacji

Systemy Oszczedzania Energii

Pomóc ludziom i środowisku

obrazekOszczędzanie energii elektrycznej to zagadnienie, które należy rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Od wielu lat czynione są starania, aby dać przedsiębiorcom, ludziom odpowiedzialnym za gospodarowanie pieniędzmi publicznymi oraz różnym organizacjom społecznym jak najwięcej energooszczędnych systemów, które przynoszą zarówno wymierne korzyści ekonomiczne, jak również pozytywnie wpływają na jakość środowiska naturalnego.

System, który chcemy Państwu zaprezentować jest jednym z nich. Został on opracowany przez firmę Reverberi Enetec. Jest to innowacyjne, technologicznie zaawansowane rozwiązanie w dziedzinie regulacji i oszczędzania energii elektrycznej.

Reprezentują go trzy grupy inteligentnych produktów:

 1. Regulatory serii SEC ST
 2. Regulatory serii Intelux NG
 3. System zdalnego zarządzania i kontroli obwodów oświetleniowych Opera

Zobacz broszure

 


 

Przeznaczenie

System oszczędzania energii elektrycznej firmy Reverberi Enetec to grupa urządzeń elektroenergetycznych, których zadaniem jest generowanie oszczędności zużycia energii elektrycznej, poprzez stabilizację oraz kontrolowaną redukcję napięcia. Przeznaczone są do sterowania obwodów oświetleniowych wyposażonych we wszystkie typów lamp wyładowczych, z wyłączeniem tych, które wyposażone są w elektroniczne urządzenie do stabilizacji prądu płynącego w lampie. W pozostałych przypadkach nie ma ograniczeń zastosowania.

 

Korzyści płynące z zastosowania systemu oszczędzania energii

 1. Obniżenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie oraz optymalizacja koszów jego utrzymania
 2. Wydłużenie żywotności lamp a tym samym zmniejszenie kosztów ich wymiany, utylizacji oraz znaczne zmniejszenie utraty sprawności powstałej na skutek ich starzenia się
 3. Zmniejszenie współczynnika awaryjności oświetlenia
 4. Redukcja naturalnego zużycia takich komponentów oświetlenia, jak: zabezpieczenia prądowe, wyłączniki zwarciowe, przewody.

System zapewnia kompatybilność z innymi systemami

System oszczędzania energii Reverberi Enetec electric został zaprojektowany dla oświetlenia zbudowanego w oparciu o lampy fluorescencyjne, poprzez lampy rtęciowe, sodowe halogenowe a skończywszy na metahalogenkowych. Obwody zasilające mogą być w konfiguracji zarówno jedno jak i trójfazowej. Istnieje możliwość zdalnego sterowania urządzeniami drogą radiową lub przewodową z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł przesyłania danych.

Zestawienie korzyści ekonomicznych

 1. Obniżenie zużycia energii średnio do 40%, wynika to z regulacji mocy lamp oświetleniowych oraz redukcji przewymiarowania oświetlenia
 2. Redukcja strat wynikających z obniżenia temperatury źródła światła, która jest obniżana powodując wydłużenie życia zarówno lamp jak i opraw
 3. System pracuje również jako stabilizator wahań napięcia zasilającego sieci, co korzystnie wpływa na zwiększenie życia lamp wyładowczych
 4. Obniżenie dodatkowych kosztów utrzymania do 50%. Obniżka wynika ze zmniejszenia częstotliwości wymian źródeł światła, ich stateczników oraz opraw, co oznacza mniejsze koszty zakupu, wymiany i utylizacji.
 5. Równomierność rozłożenia natężenia oświetlenia przy regulacji jego mocy

Zastosowania

System oszczędzania energii elektrycznej firmy Reverberi Enetec jest wykorzystywany w wielu miejscach Europy do oświetlenia różnych typów obiektów:

Obowiązuje generalna zasada, że System oszczędzania energii elektrycznej firmy Reverberi Enetec może być instalowany wszędzie tam gdzie występuje duże zużycie energii na oświetlenie.
W przypadku oświetlenia zewnętrznego, optymalnym wykorzystaniem regulatorów mocy oświetlenia jest połączenie z zegarem astronomicznym.

Korzyści dla środowiska naturalnego

Port morskiZmniejszanie zanieczyszczeń świetlnych nieba wynikające z emisji promieniowania świetlnego w eter
Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska wynikające z produkcji energii: mniejsze zużycie surowców naturalnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
Zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do utylizacji: lampy rtęciowe, stateczniki.


Żywotność lamp

 


 

 

Regulatory serii SEC ST

Regulatory mocy SEC ST to zawansowane technologicznie urządzenia elektroenergetyczne, których zadaniem jest generowanie oszczędności zużycia energii elektrycznej, poprzez stabilizację oraz kontrolowaną redukcję napięcia.
W ich konstrukcji zastosowano elektronicznie sterowany zespół transformatorów (autotransformator i transformator doładowczy), kontrolowany przez sterownik mikroprocesorowego, który dynamicznie dostosowuje parametry napięcia zasilającego do potrzeb źródeł światła. Regulatory serii SEC ST gwarantują stabilizację napięcia zasilającego z dokładnością ± 1%.

Uproszczony schemat budowy regulatora SEC ST

Wygląd regulatora mocy SEC ST

Zobacz ulotkę

Regulatory serii Intelux NG

Regulator mocy Intelux NG zbudowany jest w oparciu o półprzewodnikowe elementy mocy typu IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego, który dostosowuje parametry napięcia zasilającego do potrzeb źródeł światła.
W działaniu regulatora Intelux NG wykorzystuje się opatentowaną technologię A.W.I. (Adaptive Waveform Intersection).
Kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwia instalację w dowolnym miejscu z zastosowaniem podstawowych warunków bezpieczeństwa związanych z dostępem osób postronnych.

Regulator Intelux NG wykorzystuje opatentowana technologię A.W.I. (Adaptive Waveform Intersection), która pozwala na utrzymanie korzyści wynikających z użycia elektroniki mocy (małe wymiary i duży zasięg działania) do regulacji oświetlenia, oraz na zastosowanie również w obwodach, które wcześniej sprawiały problemy, a mianowicie z kondensatorem do poprawy cos  na wejściu lampy.
Technologia A.W.I wykorzystuje półprzewodniki typu IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) w celu wycinania elementów sinusoidy napięcia zasilającego.fiimproving condenser at the input of the lamp.

Technologia AWI pozwala na wykonywanie następujących zadań:

 1. Kontrola poziomu podzielenia poprzez wyłączenie IGTB jedynie w fazie spadkowej sinusoidy dodatniej napięcia zasilania (i podczas fazy wzrostowej połówki ujemnej). W ten sposób, w krytycznym momencie zapłonu łuku, który ma miejsce w fazie wzrostu fali dodatniej (i w fazie spadku ujemnej), zostaje zastosowane dla lampy pełne napięcie sieci bez względu na wielkość kąta odcięcia. Zastosowanie pełnego napięcia sieci w chwili zapłonu łuku pozwala na ominiecie problemów spowodowanych starzeniem się lamp i w konsekwencji tego wzrostu napięcia łuku.
 2. Kontrola przepływu prądu przez obwód składający się z kondensatora do poprawy cos z dławika i lampy, podczas fazy, kiedy nastąpiło odcięcie IGBT, wówczas pracuje dodatkowy element rozładowujący, który przewodzi prąd do chwili przejścia przez zero.
 3. Strategia kontroli napięcia wyjściowego jest ciągle dostosowywana (A.W.I.), co oznacza że sekwencja zapłonu i zgaszenia IGBT jest uzależniona od ładunku prądu, przesunięcia fazy, rodzaju lampy i współczynnika mocy na wejściu do regulatora.

 


Dodatkowe informacje

Potrzebujesz więcej informacji? Zapytaj o ofertę.

 

 

bottom image