Sirtel Logo

Profesjonalizm w telekomunikacji

Oferta dla telekomunikacji

Sirtel wychodzi naprzeciw swoim klientom na wszystkich etapach procesu implementacji

 • Planowanie i projektowanie sieci
 • Pozyskiwanie lokalizacji i zezwoleń
 • Roboty budowlano-montażowe
 • Dostawa sprzętu i materiałów
 • Instalacja sprzętu i jego uruchomienie
 • Utrzymanie korekcyjne i prewencyjne

Planowanie sieci i projektowanie sieci

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej, specjaliści firmy Sirtel, w bliskiej współpracy z personelem technicznym Klienta, są zaangażowani w wyszukiwanie i wybór najdogodniejszych lokalizacji, przeznaczonych do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, pod kątem pokrycia sieci radiowej, kosztów inwestycji, czasu uzyskania koniecznych pozwoleń, aktualnie dostępnej infrastruktury technicznej oraz innych czynników mających wpływ na poprawne funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej. Celem tych działań jest zaprojektowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób idealnie spełniający wymagania klienta.

Pozyskiwanie lokalizacji i zezwoleń

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej, firma Sirtel aktywnie wspomaga proces pozyskania lokalizacji przeznaczonych od budowy infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez pomoc w negocjacjach wynajmu, oraz w terminowym uzyskaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów związanych z lokalizacją.

Roboty budowlano-montażowe

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej, firma Sirtel zarządza wszystkimi etapami prac wynikających z procesu budowy sieci telekomunikacyjnej. Firma Sirtel, dzięki realizacji wielu projektów “pod klucz” wypracowała bardzo dobre i długoterminowe relacje ze starannie wybranymi wykonawcami następujących usług.

 • Przygotowanie lokalizacji
 • Budowa wieży lub masztu
 • Instalacja kontenerów technicznych
 • Montaż ogrodzenia i systemu zabezpieczeń

Większość z tych wykonawców zostało stałymi partnerami biznesowymi firmy Sirtel ze względu na ich elastyczność i wiarygodność.

me Sirtel permanent business partners being selected due to their reliability, flexibility and ability to play consistent and well-defined role in the whole project execution.

Dostawa sprzętu i materiałów

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej firma Sirtel zabezpiecza i koordynuje wszystkie elementy procesu logistycznego, czyli dostawy, magazynowanie, transport na lokalizacje. Firma Sirtel posiada polisę ubezpieczeniową pokrywającą wszelkie ewentualne uszkodzenia wynikające z tych działań. Warto nadmienić, że w dziesięcioletniej praktyce nigdy nie zdarzyły się wypadki uszkodzenia sprzętu nam powierzonego.

Instalacja sprzętu i jego uruchomienie

Na tym etapie budowy sieci telekomunikacyjnej przeprowadzamy instalacje sprzętu telekomunikacyjnego w przygotowanych lokalizacjach. Prace te wykonują doświadczeni i przeszkoleni inżynierowie i technicy firmy Sirtel. W ramach tych usług oferujemy:

 • Montaż anten, falowodów, okablowań
 • Instalacje łączy radiowych i wraz z uruchomieniem
 • Integracja z siecią klienta

Warto nadmienić, ze personel firmy Sirtel jest przeszkolony do pracy ze sprzętem wszystkich większych dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej.


Po zakończeniu procesu implementacji Sirtel oferuje swoim klientom wsparcie w postaci:

Usługi poinstalacyjne

W swojej ofercie firma Sirtel, jako naturalne rozszerzenie usług związanych z budowa sieci telekomunikacyjnych, posiada szeroką gamę usług poinstalacyjnych. Tego typu usługi, związane bezpośrednio z rozbudową istniejących sieci, obejmują: instalację dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych, wszelkie prace konfiguracyjne oraz szeregi innych działań mających na celu rozwój sieci telekomunikacyjnych.

Utrzymanie sieci

Sirtel zajmuje się także utrzymaniem obiektów sieciowych, przeglądami, konserwacją stacji bazowych, usuwanie usterek, oraz utrzymaniem infrastruktury budowlanej, oferując swój serwis 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Celem przeglądów infrastruktury, jest utrzymanie sieci w stanie zapewniającym minimalną usterkowość oraz zapewniającym ciągłe działanie.
Milo nam poinformować, że w 98,5 % przypadków czas usunięcia awarii był krótszy od 3 godzin.


Dodatkowe informacje

Potrzebujesz więcej informacji? Zapytaj o ofertę.

Skontaktuj sie z nami

bottom image